Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Baze de date

Denumire disciplina: Baze de date

Domeniul de studii: licenta
Specializarea: Fizică informatică
An de studiu: III
Semestrul: I
Statut disciplina: obligatorie

Titular curs: Lect. dr. Petronel POSTOLACHE

Obiectivele disciplinei:
Utilizarea notiunilor si conceptelor fundamentale ale bazelor de date si ale sistemelor de gestiune ale bazelor de date in aplicatii existente curent cum ar fi paginile web dinamice.
Familiarizarea cursantior cu notiuni de elementare ale teoriei bazelor de date - modelul relational al bazelor de date (noţiuni de algebră relaţională aplicată).
Insusirea unor tehnici de tehnici de proiectare a bazelor de date (modelul Entity/Relationship)
Utilizarea comenzilor uzuale ale limbajului MySQL la operarea unei baze de date

Continutul disciplinei:

Curs:
Descrierea unor modele teoretice ale bazelor de date (modelul relational, modelul ierarhic).
Teoria design-ului bazelor de date relationale. Modelul e-r (entity-relationship).
Elemente de algebra relationala.
Limbajul MySQL.
Căutare. Relatii între tabele.
Forme normale pentru scheme relationale.
Tipuri de restrictii. Restrictii de integritate

Laborator:
- Crearea unei interfete simple HTML. Crearea unui formular in cadrul unei pagini web.
- Apelarea functiilor PHP - PHPINFO. Interfata catre serverul de baze de date MySQL - CONNECT. Preluarea in PHP a variabilelor introduse de utilizator - POST si GET.
- Generarea dinamica a controalelor in cadrul interfetelor catre bazele de date.
- Administrarea serverului de baze de date - PHPMyAdmin.
- Utilizarea fisierelor include.
- Functii simple de creare / stergere.
- Functii de interogare - SELECT.

Bibliografie:
- http://stoner.phys.uaic.ro/cursuri/
- C.J. Date - An introduction to Databases Systems, Ac.Press, 1990.
- V. Felea - Baze de date relationale.Dependente, Ed.Univ.Iasi, 1996.
- J.D. Ullman - Principles of Databases Systems, Comp.Sc.Press,1990.
- Bill McCarthy - PHP4, Teora, 2002
- Paul DuBois - MySQL, Teora, 2001

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...