Informații pentru studenți (în special pentru cei din anul I)

  • Regulament privind activitatea profesională a studenților – ciclul studii universitare de licență pdf
  •  

    Art. 51. Măririle de notă.

    Un student poate beneficia, într-un semestru universitar, de două măriri de notă, acestea se vor susține numai în semestrul respectiv. În acest caz, rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obținute anterior. În urma reexaminării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară și se concretizează în nota dată de comisia de examinare. Reexaminarea pentru mărirea notei este gratuită.