Mobilități de practică Erasmus+ semestrul II 2017-2018

erasmus

Programul Erasmus+ Stagii de Practică 2017-2018 Facultatea de Fizică Selecția I, Martie 2018

Calendarul selecției pentru Mobilități de practică semestrul II 2017-2018

Informatii gasiti si la adresele:

http://www.phys.uaic.ro/index.php/relatii-internationale/mobilitati-practica/

http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-practica-erasmus/

Precizari noi, stipulate de regulamentul UAIC:

  • Sunt eligibili si doctoranzii in perioada de gratie.
  • Cunoasterea limbii straine se atesta fie prin certificat, fie prin foaia matricola din liceu si situația scolara aferenta studiilor universitare (aici se va lua in considerare media aritmetica a notelor din liceu si universitate).
  • Selectiile vor fi efectuate, pe masura ce se obtine acceptul de primire de catre viitorii beneficiari ai stagiilor de practica (SMP). Stagiile se vor desfasura incepand cu cel putin 1 luna dupa data afisarii rezultatelor selectiei la facultate.