Admiterea la studii de licență

Sesiunea septembrie 2017

Candidaţii declaraţi admişi trebuie ca în perioada 12.09-14.09.2017, între orele 9-14:

  • să semneze contractul de studii
  • să achite taxa de înmatriculare de 50 RON
  • să achite 500 lei taxă de şcolarizare (cei admişi la taxă)
  • să completeze dosarul cu actele în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă).

În caz contrar se pierde calitatea de student, iar locul rămas liber va fi ocupat, în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere, de către un alt candidat.

Sesiunea iulie 2017

 

Pliante de prezentare a specializărilor la licență