Admiterea la doctorat

Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2017-2018:

 • înscrierea candidaților: 1 – 09 septembrie;
 • selecția candidaților: 12 – 14 septembrie;
 • afișarea rezultatelor: 15 septembrie;
 • contestații (doar pentru proba scrisă): 18 septembrie;
 • afișarea rezultatelor finale: 20 septembrie.
 • afisarea listei finale cu candidații declarați admiși și inmatriculati: 02.10.2017.

Cuantumul taxei de admitere: 200 RON.

Tematica de admitere la doctorat cuprinde:

 • 5 subiecte de specialitate propuse de catre fiecare conducator de doctorat (link-uri la acestea gasiti in pagina conducatorilor de doctorat care pot primi doctoranzi in anul universitar 2017-2018);
 • 5 subiecte de fizica generala.

Examenul de admitere consta din doua probe:

 • Proba scrisa se va desfasura pe parcursul a 3 ore si consta din doua subiecte (extrase in prezenta candidatilor) din tematica de admitere la doctorat: un subiect de specialitate si un subiect de fizica generala. Fiecare din cele doua subiecte va primi o nota de la 1 la 10, nota minima la fiecare subiect fiind nota 5. Nota finala la proba scrisa va fi calculata ca media aritmetica a celor doua note;
 • Proba orala se va desfasura sub forma unei discutii libere (aprox.10min) urmarind:
  • prezentarea stadiului actual al cercetarilor in domeniul ales;
  • motivatie referitoare la alegerea temei pe care si-o propune pentru teza de doctorat;
  • prezentarea in rezumat a rezultatelor stiintifice anterioare.

Dupa aflarea subiectelor, comisia de admitere va face baremul de corectare care va fi afișat.

Departajarea se face pe baza notelor de la examenul de licenta si, daca este nevoie, pe baza notelor de la examenul de dizertatie.

Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la doctorat 2017 pdf