Școala Doctorală a Facultății de Fizică

Director

Consiliul Școlii Doctorale de Fizică

NUMĂR DE DOCTORANZI: 64

NUMĂR DE CONDUCĂTORI DE DOCTORAT: 26

Absolvenții studiilor de masterat (Bologna), absolvenții studiilor de 5 ani ai Facultății de Fizică precum și absolvenții din domenii înrudite (ingineri, chimiști, medici, biologi, etc.) echivalente cu studii de Masterat, pot să-și perfecționeze pregătirea prin doctorat în domeniul fizică în cadrul Școlii Doctorale de la Facultatea de Fizică.

În cadrul școlii activează 26 de conducători de doctorat printre care și cadre didactice de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică Tehnică „IFT“ Iași. Temele de cercetare interdisciplinară sunt de mare actualitate și se bucură de vizibilitate și recunoaștere la nivel internațional.

Parte dintre doctorate sunt finalizate în co-tutelă cu universități de prestigiu din Europa, Statele Unite și Japonia.

Direcții de studiu — specializări în cadrul Școlii Doctorale de Fizică:

  • Fizica plasmei, Fizica polimerilor, Optică și Spectroscopie
  • Biofizică, Fizică medicală, Auto-organizare
  • Fizica materialelor avansate, Nanotehnologii, Fizică aplicată
  • Fizică teoretică