Conferințe

FARPHYS – Extensiunea Bălți

Facultatea de Fizică organizează pe data de 25 octombrie 2017 conferința ştiințifică studențească FARPHYS 2017 – Extensiunea Bălți, după următorul program:

  • 14.30-16 Prezentări orale ale studenților care au beneficiat de stagii de practică sau de cercetare în 2017.

Prezentările orale vor avea o durată de 10-15 minute şi vor cuprinde atât detalii despre cercetarea efectuată cât şi aspecte de ordin practic privind stagiul de cercetare.

Confirmările de participare la prezentările orale vor fi trimise la adresa cristian.enachescu@.uaic.ro .