Gradul didactic II

GRADUL DIDACTIC II – sesiunea august 2017

  • Calendarul privind desfăşurarea examenelor:
    1. Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, probă scrisă 29 august 2017, ora 10,
     Amfiteatrul “Petru Bogdan” (de la Facultatea de Chimie), acces prin Sala “Pasilor pierduti”
    2. Rezultatele probei scrise au fost afișate la Secretariatul Facultății de Fizică în data se 29 august 2017 ora 16:00.
    3. Contestațiile pentru proba scrisă pot fi depuse la Secretariatul Facultății de Fizică miercuri, 30 august 2017, între orele 10-12. 
  • (INTRAREA CANDIDATILOR IN SALA DE EXAMEN SE POATE FACE PANA LA ORA 9.30, CU BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE)
   1. Pedagogie, probă orală – 31 august 2017, ora 13:00 sala L1 (et. IV)
 • Modul de calcul al mediei finale
  Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la fiecare dintre probele din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
  Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8,00 (opt). Inspecţia specială se efectuează la 4 activităţi didactice şi este valabilă numai pentru anul şcolar respectiv. Inspecţia specială nu poate fi efectuată în perioada concediului de creştere a copilului şi a concediului fără plată.
  Media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 8,00 (opt) si calculul ei rezultă din media aritmetică a următoarelor probe: nota la proba scrisă + nota la proba orală.
 • TAXE
  Candidaţii înscrişi la gradul II trebuie să achite, conform Hotărârii Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr. 13/30.05.2013 , următoarea taxă:
  taxă procesare dosare grad didactic II – 150 lei; cod taxa -107; cod forma de învăţământ-01; Facultatea de Fizică –
  Taxa se achită prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar chitanţa se va depune la secretariatul facultăţii, cel târziu până pe 23 august 2016 , se transmite prin fax la nr. 0232 20 11 50 sau scanat pe adresa fizica@uaic.ro .
  IMPORTANT! – În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de gradul didactic II nu se restituie.
 • CAZARE
  Informaţii privind cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, telefon 0232 201578.

Lista candidatilor pentru gradul II – sesiunea august 2017 pdf

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II – sesiunea august 2017 pdf