Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Tehnologii informationale

Denumire disciplina: Tehnologii informationale

Domeniul de studii: licenta
Specializarea: toate specializarile
An de studiu: I
Semestrul: I
Statut disciplina: obligatorie

Titular curs: Lect. dr. Cristian ENACHESCU

Obiectivele disciplinei:
Cursul are drept obiectiv prezentarea elemente principale ale tehnologiei informaţiei, incluzând concepte şi vocabular de bază, materiale, sisteme de exploatare, funcţionarea şi structura internă a unui calculator. Studenţii vor fi familiarizaţi cu programele Office utilizate în mod curent: word, excel, powerpoint, cu accent pe prezentarea informaţiei ştiinţifice.Se vor studia şi programe pentru tratarea datelor experimentale sau pentru efectuarea de calcule matematice complexe.

Continutul disciplinei:

Curs:
Arhitectura unui calculator. Componente şi funcţii.
Sistemul de operare Windows: principale caracteristici. Tipuri de fişiere.
Crearea de documente în programul Microsoft Word. Scrierea referintelor ştiinţifice
Prezentări cu ajutorul programului Microsoft PowerPoint.
Efectuarea de calcule în programul Microsoft Excel
Utilizarea Internetului. Motoare de căutare. Căutarea informaţiei ştiinţifice în sistemul ISI Utilizarea programului Microcal Origin pentru tratarea datelor în fizică.
Viruşi şi alte elemente care afectează funcţionarea calculatoarelor
Elemente de grafică pe calculator.
Calcule ştiinţifice în programul MAPLE.
Noţiuni introductive de crearea paginilor web. HTML. Frontpage
Probleme legale în tehnologia informaţiei. Drepturi de autor.

Laborator:
Sistemul de operare Windows: principale caracteristici. Tipuri de fişiere.
Crearea de directoare proprii. Lucru cu fişiere, salvare, copiere.
Editarea de documente în Microsoft Word. Tabele, ecuaţii, corectare automată. Scrierea referintelor in ENDNOTE.
Efectuarea calculelor şi reprezentări grafice în Microsoft Excel
Tratarea datelor experimentale în Microcal Origin. Reguli de reprezentare a datelor.
Microsoft PowerPoint. Animaţii. Tehnici de prezentare a informaţiei.
Utilizarea motoarelor de căutare.
Crearea de pagini web în HTML.
Prelucrarea imaginilor în programe de grafica. (Adobe Photoshop)
Calcule ştiinţifice in MAPLE.

Bibliografie:
Chris Fehily WINDOWS XP. Ghid vizual, Editura Teora, Bucureşti, 2005
Nathan J. Muller Enciclopedia Internet, Editura: Tehnica, 2002
Gilbert Held, Comunicaţii de date, Editura Teora, Bucureşti, 1998
Kraynak Joe, Microsoft Office XP, Editura Alla, Bucureşti, 2007
Teodora Gugoiu, HTML prin exemple, Editura Teora, Bucureşti, 2001

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...