Monthly Archives: decembrie 2018

Acces electronic la literatura științifică

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi a cofinantat si beneficiaza de acces online, in anul 2018, la urmatoarele baze de date, avand ca scop sustinerea activitatii de informare si documentare necesara realizarii temelor de cercetare-dezvoltare: ScienceDirect Journals SciFinder MathSciNet Clarivate Analytics: Web of Science, Journals Citation Reports, Derwent Innovation Index Scopus SC E-NFORMATION SRL, in… Read More »