Restanțe si măriri la studii de licență și master pentru ani terminali

By | 9 iunie 2020

După finalizarea sesiunii de examene curente se vor organiza reexaminări în vederea promovării sau măririi notei, astfel:

  • studenții din anul terminal vor putea susține reexaminările amintite mai sus în săptămâna 15 – 21 iunie 2020;
  • studenții celorlalți ani vor putea susține reexaminările în săptămâna 29 iunie – 05 iulie 2020.

În acest an academic va fi organizată încă o sesiune de reexaminări în vederea promovării sau măririi notei în luna septembrie.

Măriri

Studenții care doresc să fie reevaluați în vederea măririi notei vor scrie o cerere în acest sens (prevedere expresă a Regulamentelor de studii). Cererea, care poate fi scrisă și de mână, după datare și semnare, va fi scanată/fotografiată și trimisă pe adresa fizica@uaic.ro.

Restanțe

Studenții care au restanțe din ani anteriori vor putea susține examenele doar dacă:

Studenții care au restanțe din anul curent și au susținut un examen cel mult o dată și nu l-au promovat nu vor plăti taxă de reexaminare (Art.50. Orice student beneficiază, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale (inclusiv la colocviile de practică) pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar conform planului de învățământ din anul universitar în care s-a înscris.)