Stagii de practică SEE

By | 18 iunie 2020

În perioada următoare, pot fi efectuate selecții pentru stagii de practică SEE (în Norvegia, Islanda și Liechtenstein).

Stagiile pot avea loc atât în instituțiile partenere cu care avem încheiat un acord SEE, cât și în oricare instituție de la care studentul primește un accept din aceste trei țări (instituțiile eligibile sunt aceleasi ca în cadrul Programului Erasmus).

Regulamentul UAIC privind selecția studenților pentru stagii Erasmus+ se aplică și în cadrul Programului SEE (EEA Grants), cu excepția modalității de calcul a notei finale:

  1. rezultatele academice – 20% din punctaj;
  2. scrisoare de motivație – 20% din punctaj;
  3. interviu – 40% din punctaj;
  4. competențele lingvistice – 20% din punctaj;
  5. puncte suplimentare – 20% (studenți de etnie romă).

Grantul SEE este de 1200 euro pe luna, la care se adaugă o sumă pe care studentul o poate primi pentru transport (conform calculatorului de distanță Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

Termenul limită de desfășurare a stagiilor este 30 septembrie 2021.

Studenții interesați sunt rugați să semnaleze intențiile lor doamnei Secretar Otilia ȘOVA oleoba@uaic.ro și coordonatorului Erasmus+, Prof. Univ. Dr. habil. Liviu LEONTIE lleontie@uaic.ro

Applicants guide 2019 for mobility projects in higher education

Regulamentul de selecție de mobilități SEE