Alegeri 2020 (actualizare 8)

By | 27 iulie 2020

Alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere academică – Mandatul 2020-2024

Calendarul alegerilor pentru ocuparea funcției de Director al Departamentului de Fizică și a membrilor Consiliului Departamentului:

  • 27 iulie – 3 august 2020 Depunerea dosarelor de candidatură pentru funcția de Director de Departament și a declarațiilor de candidatură pentru Consiliul Departamentului
  • 4-6 august 2020 Alegerea directorilor de departament și a membrilor Consiliului Departamentului
  • 10 august 2020 Depunerea eventualelor contestații
  • 12 august 2020 Soluționarea eventualelor contestații
  • 13 august 2020 Ședința de Senat pentru validarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de Director de departament și membru în Consiliul Departamentului

Dosarul de candidatură pentru funcția de Director de Departament în format tipărit și digital se depune la secretarialul Facultății de Fizică:

  • Declarația de candidatură (conform Anexa III din Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la UAIC)
  • Curriculum Vitae, incluzând o listă cu cele mai semnificative realizări în planul activității profesionale și manageriale
  • Programul managerial

Liste de alegatori pdf

Candidaturi pentru ocuparea funcției de Director de Departament

Lista candidatilor la Consiliul Departamentului pdf

Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile si functiile de conducere academica la universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi – Mandatul 2020-2024 pdf

Nota

Metodologia de alegeri a fost modificata in sedinta de Senat din 23 iulie prin adaugarea urmatorului articol:

Art. 151

  1. În situații de forță majoră (stare de urgență, stare de alertă, etc.) ședința de alegeri a conducerii departamentului se va desfășura prin teleconferință audio-video, prin intermediul unei platforme care să asigure înregistrarea ședinței și exprimarea votului secret. Ulterior ședinței, se vor transmite Biroului Electoral Central procesul-verbal şi raportul votului electronic, descărcat din platforma online utilizată.
  2. În ipotezele în care, raportat la numărul de membri din departament și regulile impuse de situația de forță majoră, o ședință fizică este posibilă, aceasta se poate organiza, prin decizia Consiliului Departamentului, după consultarea prealabilă a tuturor membrilor departamentului, dacă anterior datei stabilite au confirmat prezența fizică un număr suficient de persoane, pentru a se asigura cvorumul.