Burse de studiu la master pentru semestrul al II-lea

By | 28 februarie 2021

Dosarele pentru burse de studiu la master se pot depune la secretariat sau online pe adresa fizica@uaic.ro, cu subiectul “dosar bursă master” până pe data de 5 martie 2021. Criteriile sunt aceleași ca și în sesiunile precedente și se găsesc pe pagina web a Facultății:

Criterii de acordare a burselor studenților înmatriculați la ciclul de studii universitare de master pdf

Dosarele vor fi insoțite și de calculul detaliat al punctajului.