Burse sociale sem. I, an univ. 2022-2023

de | 28 septembrie 2022

Informaţii şi documentaţia privind acordarea burselor sociale pe sem.I, an univ. 2022-2023 pdf

Salariul minim net pe economie pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie este de 1.524 lei/luna.
Lunile care se iau în considerare pentru stabilirea venitului net pe membru de familie sunt: iunie, iulie si august 2022.

Dosarele se depun la secretariatul facultăţii în perioada: 03.10-14.10.2022.