Mobilități de predare pentru experți din companii publice și private

de | 15 februarie 2023

Mobilități de predare pentru experți din companii publice și private pdf

Mobilități internaționale finanțate de Programul Erasmus+ sunt deschise și formatorilor și profesioniștilor din întreprinderi pentru activități de predare pe baza invitației venite din partea unei instituții de învățământ superior (dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE).

Activitățile de predare se pot desfășura în orice domeniu/disciplină academică.

Organizația de trimitere

În cazul experților invitați din companii, instituția de origine poate să fie orice instituție publică sau privată (fără Cartă Erasmus) dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării.

O astfel de organizație poate fi:

 • întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public de la nivel local, regional sau național
 • un partener social sau alt reprezentant al mediului profesional, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și educația adulților);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare.

 

 Din ce țară poate fi expertul invitat?

Din una din țările participante la program:

Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia

Sau din una din țările terțe asociate programului:

 • Islanda, Liechtenstein, Norvegia
 • Macedonia de Nord, Turcia și Serbia

 

Perioada minimă de mobilitate este de 1 zi, iar perioada maximă este de 2 luni.

Nu se impune un număr minim de ore de predare.

 

Avantaje:

 • partajarea expertizei,
 • experimentarea de noi medii de predare,
 • dobândirea unor noi competențe inovatoare în domeniul pedagogiei și al elaborării programelor de învățământ, precum și a unor competențe digitale;
 • conectarea cu colegii din străinătate pentru dezvoltarea de activități comune în scopul realizării obiectivelor programului;
 • schimbul de bune practici și consolidarea cooperării între instituțiile de învățământ superior;
 • îmbunătățirea nivelului de pregătire al studenților pentru câmpul muncii.

Unul dintre obiectivele principale ale programului Erasmus+ este de a încuraja elaborarea programelor de învățământ transnaționale și transdisciplinare, precum și a unor modalități inovatoare de învățare și de predare, inclusiv colaborarea online, învățarea bazată pe cercetare și abordările bazate pe provocări, cu obiectivul de a răspunde provocărilor societale.

 

De ce este nevoie pentru a invita un expert din companii pentru activități de predare?

 • Invitation letter din partea facultății care organizează mobilitatea de predare
 • Teaching agreement semnat de cele 3 părți (beneficiarul/expertul invitat, sending institution, receiving institution)

 

Finanțarea personalului invitat se va face conform baremelor programului Erasmus+ KA131-HED, grantului individual fiind de maximum 1000 de euro și compus din:

 • subzistență pentru zilele de predare (140 euro/zi – baremul aplicat pentru România)
 • transport și/sau
 • subzistență pentru zilele de călătorie (140 euro/zi – baremul aplicat pentru România)