Burse sociale sem. al II-lea, an univ. 2022-2023

de | 24 februarie 2023

Informaţii şi documentaţia privind acordarea burselor sociale pe sem. al II-lea, an univ. 2022-2023 pdf

Salariul minim net pe economie pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie este de 1.524 lei/luna.
Lunile care se iau în considerare pentru stabilirea venitului net pe membru de familie sunt: octombrie, noiembrie, decembrie 2022.

Dosarele se depun la secretariatul facultăţii în perioada: 27.02.2023 – 10.03.2023.

 

Studenții posesori ai unei burse sociale în baza dosarelor depuse în semestrul I al anului universitar curent, NU mai trebuie să depună dosar în această sesiune.

NU POT DEPUNE DOSARE PENTRU BURSA SOCIALĂ:

  • studenții care au împlinit vârsta de 35 de ani
  • studenții care repeta anul de studiu, dacă în anul de studiu pe care îl repetă au beneficiat de această categorie de studiu
  • studenții care nu au acumulat un număr de minimum 20 de credite in semestrul anterior (semestrul I, anul univ. 2022-2023)