Tabere studențești 2022-2023

de | 26 mai 2023

Depunerea cererilor pentru solicitarea unui loc de tabără se face astfel:

– la secretariatul facultăţii, în perioada 24 mai – 14 iunie 2023;

– prin email, la adresa fizica@uaic.ro, în perioada 24 mai – 14 iunie 2023;

 

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2023, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2022-2023 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
 2. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2021-2022; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul 1 din anul în curs de şcolarizare 2022-2023);
 3.  sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

 

Calendarul activităţilor pentru repartizarea locurilor de tabără:

24.05 – 14.06.2023 -perioada de depunere a cererilor

16 iunie 2023 – afişarea listelor cu studenţii care au depus cereri de tabără

20 iunie 2023 – afişarea procesului verbal întocmit de către comisia de selecţie,  cuprinzând studenţii beneficiari de tabere

21 – 23 iunie 2023 – perioada de depunere a contestațiilor

27 iunie 2023 – afişarea listelor finale cu studenţii beneficiari de tabără, după soluţionarea eventualelor contestaţii

3 iulie 2023 – Casele de Cultură Studenţeşti şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” transmit către universităţi adrese referitoare la: denumirea locaţiilor de tabără, seriile, numărul de locuri

4 iulie 2023 – Universitatea repartizează facultăţilor locurile de tabără

5-6 iulie 2023 – întâlnirea comisiilor de selecţie cu beneficiarii locurilor de tabără, în vederea alegerii uneia dintre locaţiile disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi, cât şi C.I. (original şi copie)

6 iulie 2023 – afişarea pe site a listelor cu studenţii beneficiari de tabere, a listelor de rezervă, precum şi a locaţiilor şi perioadelor aferente.

 

Serii de cazare:

 • Seria I – 22.07 – 27.07.2023
 • Seria II – 27.07 – 01.08.2023
 • Seria III – 01.08 – 06.08.2023
 • Seria IV – 06.08 – 11.08.2023
 • Seria V – 11.08 – 16.08.2023
 • Seria VI – 16.08 – 21.08.2023
 • Seria VII – 21.08 – 26.08.2023
 • Seria VIII – 26.08 – 31.08.2023

 

Metodologia privind organizarea taberelor studentesti 2023

Repartizarea numărului de locuri pe facultăți

Model cerere tabere