Burse sociale sem. I, an univ. 2023-2024

de | 4 octombrie 2023

Având în vedere modificările din Ordinul ME nr. 6463 din 2 octombrie 2023 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, publicat în Monitorul Oficial nr. 913/10 octombrie 2023, la nivelul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi s-a decis prelungirea termenului de depunere a dosarelor de bursă socială până la data de 30 octombrie 2023.

 

Informaţii şi documentaţia modificata privind acordarea burselor sociale pe sem. al I-lea, an univ. 2023-2024 pdf

documentatia necesara obtinerii bursei socialepdf

 

Venitul lunar net mediu/membru de familie trebuie să fie mai mic de 1898 lei/lună.

Perioada de calcul se realizează cu veniturile pe ultimele 12 luni înainte de începerea semestrului și care este echivalentă cu perioada octombrie 2022 – septembrie 2023.

Dosarele se depun la secretariatul facultăţii în perioada: 10.10-30.10.2023.