Decontare abonamente CTP

de | 16 noiembrie 2023

Pentru decontarea abonamentelor achiziționate în luna octombrie 2023,  solicitările pot fi depuse la secretariatele facultăților, în perioada 20 – 29 noiembrie 2023, intre orele 9-14.

Anexa 1 – Cerere decontare transport SCTP

 

Decontul se acordă în baza unor documente. Studentul înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență care solicită decontul va depune următoarele documente la secretariatul facultății:

  • Cerere decontare abonament (Anexa 1), completată și semnată de către student;
  • Copie legitimație abonament SCTP (cartonul cu fotografia), pe care sunt înscrise numele și prenumele studentului, precum și nr. și seria legitimației, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
  • Tichetul abonamentului achiziționat, în original. ”Seria carton” de pe tichet trebuie să fie aceeași cu seria de pe legitimația abonament, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
  • Dacă studentul beneficiază de reducere 100% va depune documente justificative;
  • Contul IBAN la care titular este studentul;
  • Pe toate copiile depuse, studentul va scrie conform cu originalul și va semna.

 

Pentru studenții care au achiziționat abonamentele la preț integral prin aplicația 24Pay, SCTP va transmite listele nominale cu beneficiarii abonamentelor, semnate la nivelul conducerii CTP.