Informații privind admiterea la Programele postdoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași (2019 – 2021) – Școala doctorală de Fizică

Concursul de admitere se desfășoară în două etape: etapa I: – evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității/ neeligibilității candidatului; etapa a II-a: – susținerea unui proiect de cercetare științifică în fața unei comisii de evaluare. Fiecare candidat are la dispoziție maximum 20 minute pentru prezentarea proiectului de cercetare, după care membrii comisiei de evaluare pot pune întrebări candidatului … Continuă lectura Informații privind admiterea la Programele postdoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași (2019 – 2021) – Școala doctorală de Fizică