Constantin Păpușoi (1931-2005)

constantin-papusoi

S-a născut pe 20 aprilie 1931 în Pașcani, Iași. A absolvit Facultatea de Matematică și Fizică – secția de Fizică, în anul 1954.

Și-a început cariera didactică universitară în anul 1955, ca asistent al academicianului Ștefan Procopiu, în anul 1991 devenind profesor universitar la Catedra de Electricitate și Fizică Electronică. A fost Decan al Facultății de Fizică în perioada 1981-1985 și al Facultății de Matematică și Fizică între 1985 și 1989. Din 1989 activează ca șef al Catedrei de Electricitate și Fizică Electronică până în anul 1999.

A efectuat mai multe stagii de cercetare în străinătate, în laboratoare de geomagnetism din Franța și din fosta Uniune Sovietică, cel din anul 1964 de la Universitatea „Pierre et Marie Curie“, Paris VI, din cadrul laboratorului de geomagnetism, condus de către academicianul Emile Thellier, fiind esențial în orientarea cercetărilor sale de pe parcursul mai multor decenii.

În cadrul tezei de doctorat studiază efectul vitezei de răcire asupra magnetizării remanente, rezultatele obținute fiind cunoscute comunității internaționale, deși au fost publicate în mare măsură doar în țară datorită condițiilor din epocă. Organizează un laborator de magnetism și geomagnetism la standarde internaționale. Inițiază studii fundamentale ale particulelor magnetice fine și ultrafine, cu aplicații în mediile de înregistrare magnetică, această direcție fiind și astăzi centrală în cadrul grupului de magnetism format de către profesorul Păpușoi după anul 1989. Publică, împreună cu membrii grupului, mai multe lucrări în domeniul nano-magnetismului, fiind unul dintre primii cercetători din țară care au avut viziunea importanței unei astfel de tematici. Fondează și coordonează mai mulți ani Centrul de Cercetare CARPATH (Center for Applied Research in Physics and Advanced Technologies), care este astăzi recunoscut în țară drept centru de excelență în cercetarea științifică.

Publică mai multe cărți de specialitate, dintre care se remarcă, în mod deosebit, cursul de magnetism.

Organizează prima conferință internațională din România în domeniul nano-magnetismului și participă la mai multe proiecte internaționale în acest domeniu.

S-a stins din viață pe 30 iunie 2005 la Iași.