Prof. Dr. Dacia Felicia IACOMI – expertiză

Domenii majore de cercetare:

  • Fizica materiei condensate.
  • Sisteme cu dimensionalitate redusă.
  • Știința materialelor.

Direcții de investigare:

  • Studiul structurii și interacțiunilor din materia condensată.
  • Materiale avansate pentru electronică transparentă și spintronică.
  • Materiale funcționale pentru aplicații avansate.

Domenii de expertiză / Teme propuse:

  • Proiectarea, sinteza și caracterizarea sistemelor cu dimensionalitate redusă pentru aplicații avansate.
  • Proiectarea, sinteza și caracterizarea nanocompozitelor funcționale.
  • Proiectarea, depunerea și caracterizarea structurilor de straturi subțiri pentru aplicații avansate.
  • Materiale avansate pentru aplicații medicale.