Prof. Dr. habil. Gabriela BORCIA – expertiză

Domenii majore de studiu:

  • Fizica plasmei și aplicații.
  • Materiale polimerice.

Domenii de lucru:

  • Plasmă, descărcări electrice la presiune atmosferică – producere și caracterizare.
  • Tehnici de procesare cu plasmă pentru tratamente de suprafață.
  • Analiza proprietăților de suprafață ale materialelor.
  • Metode de obținere de noi materiale polimerice și compozite.
  • Procese de suprafață / interfață la contactul fluid-solid.