Prof. Dr. Maria NEAGU – admitere doctorat

Tematica admiterii la doctorat:

 1. Materiale magnetice. Procese de magnetizare.
 2. Metode de studiu a proprietăților magnetice ale materialelor.
 3. Difracție de raze X. Determinarea structurii cristaline.
 4. Interferența radiațiilor optice. Dispozitive de interferență.
 5. Efecte magneto-optice.

Bibliografie

 1. S. V. Vonsovski, Magnetismul, Editura Științifică și Enciclopedică, București (1981)
 2. D. Jiles, Introduction to magnetism and magnetic materials, Chapman & Hall, London (1995)
 3. H. Gavrilă, H. Chiriac, P. Ciureanu, V. Ioniță, A. Yelon, Magnetism tehnic și aplicat, Editura Academiei Române, București (2000)
 4. C. Kittel, Introducere în fizica corpului solid, Ed. Tehnică, București, (1972)
 5. M. Born, E. Wolf, Principles of optics, Pergamon Press, London (1959)
 6. V. Pop, Bazele opticii, Întreprinderea Poligrafică Iași (1988)
 7. M. Neagu, Metode de măsură și control nedistructiv a materialelor, Ed. Univ. Al. I. Cuza Iași, (2003)
 8. M. Neagu, Elipsometrie. Magneto-optică, Editura Stef, Iași (2007)