Susținerea tezei de doctorat a drd. Pascariu Mihaela pe 29.9.2012

La data de 29.9.2012, ora 10:00, în sala Ferdinand, dna. PASCARIU MIHAELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul

EFECTELE CITOTOXICE INDUSE DE UNELE PEPTIDE ASUPRA UNOR LINII CELULARE TUMORALE

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniu fundamental Stiinte Exacte, domeniul FIZICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 • Preşedinte:

  • Prof. Univ. Dr. Gheorghe Popa, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Conducător ştiinţific:

  • Prof. Univ. Dr. Tudor Luchian, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
 • Referenţi:

  • Prof. Univ, Dr. Dorina Creanga, Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
  • Prof. Univ. Dr. Eugen Carasevici, Facultatea de Medicina, Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa, Iaşi
  • Prof. Univ. Dr. Leontin David, Facultatea de Fizică, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

Rezumatul tezei de doctorat pdf