Desfășurarea examenului de licență

Perioada de desfăşurare: 4–5 iulie 2019

Comisia pentru susținerea Examenului de Licență este formată din:

 • Examenul are loc în zilele de joi 4 iulie şi vineri 5 iulie 2019, în sala L1 începând cu ora 8.40. Programarea candidaților poate fi găsită aici pdf.
 • Candidații sunt rugați să se prezinte la locul de desfăşurare a examenului cu cel puțin 30 min înainte față de ora programată.
 • Intervalul de timp alocat unei prezentări este de 10 minute (candidații sunt rugați să respecte această limită).
 • Candidații trebuie să trimită prezentările în format .pptx (+ .pdf pentru siguranță) secretarului comisiei, domnul Asist. Univ. Dr. Leontin PĂDURARIU, pe adresa leontin.padurariu@uaic.ro, până cel târziu în seara dinaintea susținerii, la ora 19:00. Numele fișierelor vor coincide cu numele candidatului!
 1. Membrii Comisiei de Licență (inclusiv coordonatorul Lucrării de Licență), cu exceptia secretarului, vor evalua candidatul cu note de la 10 la 1, fără depăşirea timpului acordat, la 2 probe:
  • Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.
  • Proba 2: Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă.
 2. Proba 1: Proba de Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate constă în verificarea orală a candidaţilor prin întrebări care au legătură cu conţinutul lucrării de licenţă.

 3. Nota de la Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate este media aritmetică (cu două zecimale, fără rotunjire) a notelor întregi acordate de fiecare membru al comisiei (exclusiv secretarul).
 4. Nota pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă este media aritmetică (cu două zecimale, fără rotunjire) a notelor întregi acordate de fiecare membru al comisiei (exclusiv secretarul).
 5. Nota minimă de promovare a fiecărei probe din cadrul examenului de licenţă este 5,00.
 6. Media finală minimă de promovare este 6,00.
 7. Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.

Comisie de contestaţii pentru Examenele de Licență şi Diserație este formată din: