Lect. Dr. habil. Lavinia Petronela CURECHERIU – PhD admission

Topics for doctoral schoool admission:

  1. Electrical dipole (potential, field, the field line equation, the equation of equipotential surfaces).
  2. Non-polar dielectrics. Clausius-Mosotti equation.
  3. Polar dielectrics. Langevin formula.
  4. Dielectric relaxation: phenomenological theory of losses.
  5. Preparation methods for advanced ceramics.

References

  1. L. Mitoșeriu, V. Țura, Fizica dielectricilor, Ed. Univ. Al. I. Cuza Iași, 1999
  2. Bunget, M. Popescu, Fizica dielectricilor solizi, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1978
  3. A. Jonsker, Dielectric relaxation in solids, Chelsea Dielectric Press., London, 1983
  4. A. Ianculescu, L. Mitoseriu, Ceramici avansate cu aplicații în microelectronică: sisteme micro și nanostructurate pe bază de titanat de bariu, Ed. Politehnica Press, 2007