Prof. PhD Maria NEAGU – PhD admission

Topics for doctoral schoool admission:

 1. Magnetic materials. Magnetization processes.
 2. Methods to study the magnetic properties of materials.
 3. X-ray diffraction. Determination of crystal structure.
 4. Interference of the optical radiations. Interference devices.
 5. Magneto-optical effects.

References

 1. S. V. Vonsovski, Magnetismul, Editura Științifică și Enciclopedică, București (1981)
 2. D. Jiles, Introduction to magnetism and magnetic materials, Chapman & Hall, London (1995)
 3. H. Gavrilă, H. Chiriac, P. Ciureanu, V. Ioniță, A. Yelon, Magnetism tehnic și aplicat, Editura Academiei Române, București (2000)
 4. C. Kittel, Introducere în fizica corpului solid, Ed. Tehnică, București, (1972)
 5. M. Born, E. Wolf, Principles of optics, Pergamon Press, London (1959)
 6. V. Pop, Bazele opticii, Întreprinderea Poligrafică Iași (1988)
 7. M. Neagu, Metode de măsură și control nedistructiv a materialelor, Ed. Univ. Al. I. Cuza Iași, (2003)
 8. M. Neagu, Elipsometrie. Magneto-optică, Editura Stef, Iași (2007)