Organizarea admiterii la master iulie 2017

Specializări oferite:

 • 2 masterate științifice în limba engleză:
  • Fizica pentru tehnologii avansate
  • Biofizică și Fizică Medicală
 • 4 masterate profesionale:
  • Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații
  • Fizica și protecția mediului
  • Științe
  • Metode fizice aplicate în kinetoterapie și recuperare medicală
 • Număr total de locuri: 100 buget, 20 taxă; pentru romani din Republica Moldova: 4 buget cu bursa, 10 buget fara bursa, 1 taxa.

Perioada admiterii:

17-21 iulie orele 9-18: înscrierea candidaților (concurs de dosare);
24-26 iulie selecția candidaților și afișarea rezultatelor;
27, 28, 31 iulie
1, 2 august
orele 9-14:
 
confirmarea locului pentru candidații declarați admiși.

 

Confirmarea locului implică:

 • completarea dosarului cu actele de studii în original;
 • completarea declarației pe proprie răspundere;
 • achitarea taxei de înmatriculare de 50 lei (în cazul candidaților admiși la buget) sau a avansului taxei de școlarizare pe anul universitar 2016/2017 în valoare de 500 lei (în cazul candidaților admiși pe locurile cu taxă).

Sala de înscriere: Laborator plasmă (etajul I).

Media de admitere: 60% media examenului de licenta, 40% nota la interviu in limba de predare a programului (tematica interviului este constituita din lucrarea de licenta).

Taxă de înscriere: 150 de lei.

Locaţia Casieriei: Amfiteatrul III.15 Grigore Veres, et II, corp A, cu specificaţia pentru admitere Facultatea de Fizică, Master.

Plata taxei se poate efectua și la BRD. În acest caz specificați urmatoarele informații: RO68BRDE240SV89534452400; cod taxă de admitere 28; cod facultate (master): 2407.

Informații despre plata taxei de înscriere pdf

Taxa de școlarizare (pentru studenții cu taxă): 3000 de lei.

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fişa de înscriere (pe care o puteti decarca in format .PDF de aici pdf )
 • Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D..
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D..
 • în cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie atunci trebuie o adeverință de la facultatea unde sunt depuse actele în original.
 • Original* + Copie a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România).
 • Original* + Copie a certificatului de naştere.
 • Original* + Copie a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).
 • 3 fotografii tip carte de identitate.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul pentru studenții care urmează o a doua specializare).
 • Dosar plic.

(*) Se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).

Admiterea la Master implică susţinerea unui interviu ce are ca tematică teza de licenţă a candidatului. Interviul se desfăşoară de Luni până Vineri (17-21 iulie), din oră în oră, în intervalul 10.00-16.00.

Interviul se face în limba engleză pentru specializările la care limba de predare este engleza. Interviul se desfașoara în timpul înscrierii.

Admitere On-Line. Deschideţi Site-ul universității http://admitere.uaic.ro/ şi urmaţi instrucţiunile de admitere însemnând achitarea taxei de admitere, scanarea (fotocopierea) actelor necesare si trimiterea lor în contul creat. Informaţii suplimentare puteţi primi la Admitere.Fizica.Uaic@gmail.com.

Pot susţine interviu On-Line doar studenții Erasmus sau calificați la olimpiade și concursuri profesionale. Candidaţii trebuie sa trimită, alături de actele necesare, o cerere justificativă în acest sens. Detalii la http://admitere.uaic.ro/interviu-line-la-admiterea-la-master-pentru-studentii-erasmus-sau-calificati-la-olimpiade-si-concursuri-profesionale/

Interviul On-Line permite comunicarea audio-video în dublu sens şi utilizează platforma Google Hangouts ce implică două cerinţe: candidatul sa aibă cont de e-mail Google şi acces Internet.

Candidaţii care se înscriu On-Line dar nu se încadrează în prevederea de mai sus, vor susţine interviul Luni, 24 iulie, ora 10, Laborator Plasma, et. I, corp A.