Examene la studii de licență și master

Programarea examenelor licenta – restante 1–10 septembrie 2021 pdf

Programarea examenelor licenta – restante 1–10 septembrie 2021 – Extensiunea Bălți pentru cazul în care nu sunt susținute împreună cu examenele de la Iași (online) pdf

Studenții care au restanțe trebuie sa trimită o cerere în acest sens (formularul în format pdf pdf și formularul în format docx doc) la o dată anterioară celei de susținere a examenului.

Foarte important!

În această sesiune de septembrie nu se pot da măriri de notă.

Cererile pentru examen TREBUIE trimise și cadrului didactic pe email.

Sesiune specială Erasmus, an universitar 2020-2021

În acord cu cu Hotărârile Senatului UAIC nr. 30 din data de 27.05.2021 și nr. 19 din data de 24.06.2021, au fost aprobate perioadele de desfășurare a sesiunilor speciale de evaluare academică pentru studenții care au beneficiat de mobilități Erasmus+ în anul academic 2020-2021, după cum urmează:

  • 01-10 septembrie 2021Sesiunea de examene (prevăzuta în structura anului universitar 2020-2021);

Restanțe pentru anii neterminali

Foarte important!

  • Studenţii interesaţi trebuie să consulte periodic site-ul facultăţii pentru eventuale actualizări;
  • Pentru examenele restanță trebuie făcută cerere le adresa fizica@uaic.ro;
  • Cererile pentru restanțe și măriri de notă se trimit și cadrului didactic cu cel puțin 24 de ore înainte (adresele de email se găsesc pe site-ul facultății).

Restanțe pentru anii terminali

Foarte important!

  • Studenţii interesaţi trebuie să consulte periodic site-ul facultăţii pentru eventuale actualizări;
  • Pentru alte examene care nu sunt programate mai sus trebuie făcută solicitare;
  • Cererile pentru restanțe și măriri de notă se trimit și cadrului didactic (adresele de email se găsesc pe site-ul facultății).

Colocviul final pentru Modulul psihopedagogic I va avea loc pe data de 10 iunie 2021 (joi) de la ora 14:00, online (TEAMS).

Restanțe și măriri

Anii terminali (licență și master):

  • 14 – 20 iunie 2021

Anii I, II toate specializările licență, III licență Fizică tehnologică și I master:

  • 28 iunie – 4 iulie 2021

După finalizarea sesiunii de examene curente se vor organiza reexaminări în vederea promovării sau măririi notei, astfel:

Măriri

Studenții care doresc să fie reevaluați în vederea măririi notei vor scrie o cerere în acest sens (prevedere expresă a Regulamentelor de studii). Cererea (formularul în format pdf pdf și formularul în format docx doc sau care poate fi scrisă și de mână), după datare și semnare, va fi scanată / fotografiată și trimisă pe adresa fizica@uaic.ro și cadrului didactic în perioada 7 – 10 iunie 2021 anii terminali și 14 – 18 iunie 2021 ceilalți.

Restanțe

Studenții care au restanțe din ani anteriori vor putea susține examenele doar dacă:

Studenții care au restanțe din anul curent și au susținut un examen cel mult o dată și nu l-au promovat nu vor plăti taxă de reexaminare (Art.50. Orice student beneficiază, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale (inclusiv la colocviile de practică) pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar conform planului de învățământ din anul universitar în care s-a înscris.)

Cererea de reexaminare se trimite pe adresa fizica@uaic.ro și cadrului didactic în perioada
7 – 10 iunie 2021 anii terminali și 14 – 18 iunie 2021 ceilalți.