Burse

 

Propuneri burse, sem.1, an univ. 2022/2023

 

Punctaje in urma evaluarii dosarelor pentru bursele de merit/ studii la master

Dosarele pentru burse de studiu la master se pot depune doar online pe adresa fizica@uaic.ro, cu subiectul „dosar bursă master” până pe data de 17 octombrie 2022. Criteriile sunt aceleași ca și în sesiunile precedente și se găsesc pe pagina web a Facultății:

Criterii de acordare a burselor studenților înmatriculați la ciclul de studii universitare de master pdf

Dosarele vor fi insoțite și de calculul detaliat al punctajului.

Burse sociale sem. I, an univ. 2022-2023

 

Dosarele pentru burse de studiu la master se pot depune doar online pe adresa fizica@uaic.ro, cu subiectul „dosar bursă master” până pe data de 17 ocotombrie 2022. Criteriile sunt aceleași ca și în sesiunile precedente și se găsesc pe pagina web a Facultății:

Criterii de acordare a burselor studenților înmatriculați la ciclul de studii universitare de master pdf

Dosarele vor fi insoțite și de calculul detaliat al punctajului.

Propuneri burse sem2, an univ. 2021/2022pdf

Eventualele contestatii se pot depune pana joi, 7.04.2022, ora 14, la adresa fizica@uaic.ro.

 

Clasament punctaje master aprilie 2022 pdf

Daca observati vreo eroare, va rugam sa o semnalati pana miercuri, 6.04.2022, la adresa fizica@uaic.ro.

 

“EURO 200” – ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare – 2022

În conformitate cu prevederile:

– Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare,

– Hotărârii nr. 1.294/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare,

– Hotărârii nr. 297/2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004

– Hotărârii nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004

se acordă un ajutor financiar care reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator personal nou.

 

Beneficiarii pot fi studenți sub 26 de ani, cu venit pe membru de familie sub 250 RON/ lună.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

 

ATENȚIE: Termenul limită de depunere a cererilor este 14.04.2022!

Precizări privind Programul “EURO 200” – ajutor financiar pentru studenți în vederea achiziționării de calculatoare pdf

Cerere EURO 200 pdf

 

Acordarea burselelor sociale pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022 pdf

Salariul minim net pe economie pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie este de 1.386 lei/luna.
Lunile care se iau în considerare pentru stabilirea venitului net pe membru de familie sunt: octombrie, noiembrie şi decembrie 2021.

Dosarele se depun la secretariatul facultăţii în perioada: 28.02-11.03.2022.

 

Clasament punctaje master noiembrie 2021 pdf

Daca observati vreo eroare, va rugam sa o semnalati pana luni, 8.11.2021, la adresa fizica@uaic.ro.

 

Acordarea bursele sociale pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022 pdf

Salariul minim net pe economie pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie este de 1.386 lei/luna.
Lunile care se iau în considerare pentru stabilirea venitului net pe membru de familie sunt: iunie, iulie şi august 2021.

Dosarele se depun la secretariatele facultăţilor în perioada: 04.10-15.10.2021.