Burse

Propuneri burse pentru sem. 2, an univ. 2023/2024 pdf

Eventualele contestatii se pot depune pana luni,
 08.04.2024, orele 14, pe email: fizica@uaic.ro.
Clasament punctaje MASTER, sem.2, an univ. 2023-2024

Criterii de acordare a burselor la MASTER

Dosarele vor fi trimise pe email la fizica@uaic.ro, pana la data de 21.03.2024.

 

Criterii burse sociale (04.03.2024)

Adresa burse sociale sem 2, 2023-2024

Bursa „FF60”

Bursa „FF60” se acorda studenților ca urmare a recunoașterii performanțelor în plan academic, în cadrul concursurilor științifice studențești și a implicării în proiectele Facultății de Fizică sau în alte proiecte cu caracter științific sau social.

Regulament bursa FF60

 

Burse 2023/2024

Liste finale in urma contestatiilorpdf

Bursele de performanta stiintifica vor fi date in plata dupa aprobarea in Consiliul de Administratie din data de 14 dec.2023.

Propuneri burse pentru sem. 1, an univ. 2023/2024 pdf

Eventualele contestatii se pot depune pana luni, 27.11.2023, orele 16, pe email: fizica@uaic.ro.

Studentii care nu au beneficiat de bursa in anii precendenti trebuie sa aduca extrasul de cont pana marti, 28.11.2023, orele 12.

Bancile agreate sunt: BCR, BRD, ING, Reiffeisen, Alpha Bank, Transilvania.

In urma actualizarii regulamentului de burse al Universitatii noastre ca urmare a Ordinul ME nr. 6463 din 2 octombrie 2023 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, pe langa bursele de performanta (care se acorda studentilor cu cele mai mari medii din an/ program de studiu) si cele sociale, se vor putea acorda si burse pentru performanta stiintifica, incepand cu anul II de studii (deci anii II si III licenta si anul II masterat).
Studentii cu activitate stiintifica (articole, participari cu lucrari la conferinte, brevete) trebuie sa trimita in format electronic pe adresa fizica@uaic.ro pana marti, 21 noiembrie urmatoarele documente:
  1. cerere tip
  2. CV in format Europass
  3. copii dupa documentele care atesta activitatea de cercetare (articole, program conferinta, rezumat)
  4. scrisoare de recomandare a profesorului sub indrumarea caruia s-a desfasurat activitatea
  5. Anexa 2 din regulament cu calculul punctajului.
  6. opisul semnat al documentelor depuse.
 
Regulamentul se gaseste la adresa:

 

Informaţii şi documentaţia modificata privind acordarea burselor sociale pe sem. al I-lea, an univ. 2023-2024 pdf

Având în vedere modificările din Ordinul ME nr. 6463 din 2 octombrie 2023 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, publicat în Monitorul Oficial nr. 913/10 octombrie 2023, la nivelul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi s-a decis prelungirea termenului de depunere a dosarelor de bursă socială până la data de 30 octombrie 2023.

Venitul lunar net mediu/membru de familie trebuie să fie mai mic de 1898 lei/lună.

Perioada de calcul se realizează cu veniturile pe ultimele 12 luni înainte de începerea semestrului și care este echivalentă cu perioada octombrie 2022 – septembrie 2023.

Dosarele se depun la secretariatul facultăţii în perioada: 10.10-30.10.2023.

documentatia necesara obtinerii bursei socialepdf

 

Dosarele vor fi însoțite și de calculul detaliat al punctajului.

 

Burse sociale sem. al II-lea, an univ. 2022-2023

Burse sociale sem. I, an univ. 2022-2023

 

“EURO 200” – ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare – 2022

În conformitate cu prevederile:

– Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare,

– Hotărârii nr. 1.294/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare,

– Hotărârii nr. 297/2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004

– Hotărârii nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004

se acordă un ajutor financiar care reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator personal nou.

 

Beneficiarii pot fi studenți sub 26 de ani, cu venit pe membru de familie sub 250 RON/ lună.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

 

ATENȚIE: Termenul limită de depunere a cererilor este 14.04.2022!

Precizări privind Programul “EURO 200” – ajutor financiar pentru studenți în vederea achiziționării de calculatoare pdf

Cerere EURO 200 pdf

 

Acordarea burselelor sociale pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022 pdf

Salariul minim net pe economie pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie este de 1.386 lei/luna.
Lunile care se iau în considerare pentru stabilirea venitului net pe membru de familie sunt: octombrie, noiembrie şi decembrie 2021.

Dosarele se depun la secretariatul facultăţii în perioada: 28.02-11.03.2022.

 

Clasament punctaje master noiembrie 2021 pdf

Daca observati vreo eroare, va rugam sa o semnalati pana luni, 8.11.2021, la adresa fizica@uaic.ro.

 

Acordarea bursele sociale pentru semestrul I, anul universitar 2021-2022 pdf

Salariul minim net pe economie pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie este de 1.386 lei/luna.
Lunile care se iau în considerare pentru stabilirea venitului net pe membru de familie sunt: iunie, iulie şi august 2021.

Dosarele se depun la secretariatele facultăţilor în perioada: 04.10-15.10.2021.