Examene

Pentru a participa la sesiunea de examene iunie 2020, studentii trebuie sa completeze inainte de inceperea sesiunii documentul alaturat si sa il trimita semnat pe adresa studenti.fizica@uaic.ro.

Declarație pdf

Important: Restanțe și Măriri

În săptămâna a doua de vacanță intersemestrială (10 – 16 februarie 2020) se vor organiza reexaminări în vederea promovării sau măririi notei.

Măriri

Studenții care doresc să fie reevaluați în vederea măririi notei vor trece pe la secretariatul Facultății și vor completa o cerere în acest sens (prevedere expresă a Regulamentelor de studii).

Restanțe

Studenții care au restanțe din ani anteriori vor putea susține examenele doar dacă:

  • au completat o cerere în acest sens (formularul se găsește la Secretariat) la o dată anterioară celei de susținere a examenului;
  • au făcut dovada achitării taxei de reexaminare.

Studenții care au restanțe din anul curent și au susținut un examen cel mult o dată și nu l-au promovat nu vor plăti taxă de reexaminare (Art.50.Orice student beneficiază, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale (inclusiv la colocviile de practică) pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar conform planului de învățământ din anul universitar în care s-a înscris.)