Planuri de învățământ licență

Planuri de învățământ la specializarea Fizică

Planuri de învățământ la specializarea Fizică Tehnologică

Planuri de învățământ la specializarea Fizică Tehnologică – Extensiunea Bălți

Planuri de învățământ la specializarea Fizică Medicală

Planuri de învățământ la specializarea Fizică Informatică