Prezentare generală

La Facultatea de Fizică funcționează un număr de 6 specializări: Fizică, Fizică (în limba engleză), Fizică informatică, Fizică medicală, Biofizică și Fizică tehnologică.

Fiecare specializare se realizează prin pachetele de cursuri opționale în ciclul I de studiu (licență), urmată de o aprofundare a specializării în cadrul ciclului II (masterat). Cei mai buni dintre masteranzi își pot desăvârși pregătirea științifică urmând și ciclul III de studii – doctoratul.

În toate specializările se pune accentul pe studiul fizicii ca disciplină fundamentală, cunoștințele dobândite urmând a fi aplicate în domenii interdisciplinare precum astrofizica (Fizica, în limba engelză), nanotehnologiile și știința materialelor (Fizică, Fizică tehnologică), imagistică medicală și terapie (Fizică medicală), biotehnologii (Biofizică), tehnologia informațiilor și comunicațiilor (Fizică informatică).

Specializarea Fizică (în limba engleză)
propune cultivarea interesului absolvenților de liceu pentru Fizică și Astrofizică.

Specializarea Fizică medicală
pregătește absolvenți care să poată aplica conceptele și metodele fizicii în tehnicile de diagnostic și tratament ale afecțiunilor umane, folosind mijloace moderne: tomografia computerizată, rezonanța magnetică nucleară, termografia, radiografia digitală, radio-imunologie, cardiologie nucleară, radioterapia cu energii înalte, chirurgia cu fascicule laser. Absolvenții acestei specializări pot lucra în clinici și spitale, dar și în cercetarea științifică.

Specializarea Fizică
stabilește competențe absolvenților pentru inserarea profesională în instituții de cercetare, agenții naționale și unități de producție.

Specializarea Fizică informatică
se adresează tinerilor pasionați de fizică, care doresc să aplice informatica în studiul acesteia. În același timp, absolvenții pot deveni specialiști în domeniul tehnologiei informației, prelucrării de date, software științific și educațional, multimedia etc.. De asemenea pot lucra în domeniul bancar sau în servicii publice.

Specializarea Fizică tehnologică
are ca obiectiv studii privind latura aplicativă a fizicii. Absolvenții acestei specializări au posibilitatea să lucreze în proiectarea și dezvoltarea tehnologică în ramuri de înaltă tehnicitate, în institute de cercetare și în învățământul superior.

Specializarea Biofizică
pregătește absolvenții să aplice cunoștințele de fizică în domeniul biologiei și biotehnologiei. Biofizica este unul dintre domeniile științelor naturii cele mai dinamice și mai de viitor. Absolvenții acestei specializări pot lucra în institute de cercetare științifică, în colective formate din fizicieni, biologi, chimiști, medici, ingineri.

Planurile de învățământ ale programului de studii au o structură flexibilă astfel încât studenții au posibilitatea de a se transfera de la o specializare la alta, de a urma concomitent sau consecutiv două ori mai multe specializări. Domeniile în care pot lucra absolvenții nu sunt delimitate restrictiv.

Absolvenții Facultății de Fizică de la toate specializările pot fi încadrați și în învățământul preuniversitar gimnazial dacă urmează modulul psiho-pedagogic (psihologie, pedagogie, metodica predării fizicii, practică pedagogică). Pentru a profesa în învățământul liceal absolvenții trebuie să urmeze o specializare de masterat și modulul II oferit de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (D.P.P.D.).