Mobilități de scurtă durată

Apel mobilitati de scurta durata tari partenere_septembrie 2023 – actualizat

Anexa_V-actualizata – STUDENTI – Learning agreement traineeships form

 

PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED

Apel deschis la candidaturi pentru mobilități studențești de scurtă durata, Studiu (SMS) și Practică (SMT) si pentru doctoranzi

Lista tari terte non-EU

 

Lansarea apelului la candidaturi pentru mobilităţi studenţeşti Erasmus+ (studiu şi practică) de scurtă durată în ţări terţe care nu sunt asociate la Program (ţări non-UE)

Apelul va fi deschis începând cu data de 10 mai 2023 pentru mobilităţile care vor avea loc pe toată durata anului academic 2023-2024. Selecțiile pentru mobilități de scurtă durată se pot organiza pe tot parcursul anului academic, ori de câte ori sunt identificate noi oportunități de mobilităţi la nivelul facultăților UAIC sau de către studenți, în limita fondurilor disponibile. Dosarele de candidatură se pot depune începând cu data de 10 mai 2023.

Conform noului Regulament pentru mobilităţi în ţări terțe care nu sunt asociate la Program (valabil de la data de 30.03.2023), comisia de selecţie de la nivelul facultăţii va efectua verificarea eligibilităţii candidaţilor, urmând ca ierarhizarea şi titularizarea candidaţilor să fie realizată, aşa cum a fost şi până acum, de către comisia de titularizare, de la nivelul universităţii (distribuirea locurilor fiind realizată centralizat, la nivel de universitate, pentru toate facultăţile).

NOUTATE: Conform noului Ghid Erasmus+ şi a contractului de finanţare încheiat cu ANPCDEFP, avem posibilitatea de a finanţa mobilităţile către ţările terţe care nu sunt asociate la Program (non-UE) din două surse de finanţare:

– proiectul anual KA171, pentru un număr limitat de locuri (număr menţionat în fiecare nou apel lansat, conform contractului instituţional KA171);

– dimensiunea internaţională a proiectului anual KA131, pentru toate ţările terțe care nu sunt asociate la program (în limita a 20% din bugetul disponibil aferent mobilităţilor pentru proiectul anual KA131).

Vă rugăm să consultați documentele necesare pentru demararea procesului de selecţie:

1. Regulamentul UAIC pentru mobilităţi în ţări terțe care nu sunt asociate la Program.

2. Apelul la candidaturi pentru mobilităţi studenţeşti de scurtă durată în ţări terțe care nu sunt asociate la Program (non-UE), care conţine informaţii despre procedura de selecţie, eligibilitate, conţinutul dosarului de candidatură, valoarea bursei, precum şi numărul de locuri disponibile pentru mobilităţile finanţate din proiectul KA171.

3. Anunţul pentru Facultatea de Fizică.

4. Learning Agreement for Studies, respectiv Learning Agreement for Traineeships, în formă actualizată (conform noului Ghid Erasmus+).

 

Lista cu acordurile inter-instituţionale Erasmus+ încheiate cu universităţi din ţări terţe care nu sunt asociate la Program (acordurile fiind în prezent în proces de actualizare/prelungire) este disponibilă pe website-ul UAIC, la secţiunea Internaţional/Programul Erasmus+ cu ţările partenere (non-UE):

https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/acorduri-inter-institutionale-erasmus-cu-tarile-tert

Informații suplimentare pot fi obținute de la Coordonatorul Erasmus+ și de la doamna

 

Otilia MATEI, PhD

Erasmus+ Office

International Relations Office

Email: otilia.matei@uaic.ro

V International Science and Technology Week Zaragoza – 3rd to 7th July 2023

 

 

Stagii de practică de scurtă durată (SMP) și stagii de studiu (SMS)