Organizarea Școlii Doctorale

Conducerea Şcolii Doctorale de Fizica este asigurată de către un consiliu din care
fac parte:

 • Director
 • Membri ai consiliului Școlii Doctorale de Fizică
  • C.S.I Dr. Mariana PINTEALĂ – Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“ Iaşi
  • C.S.I Dr. Nicoleta LUPU – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică-IFT Iaşi
  • Prof. Dr. habil. Laurențiu STOLERIU – Universitarea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
  • Drd. Alexandra BEȘLEAGĂ – Universitarea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

Număr de doctoranzi: 55

Număr de conducători de doctorat: 21

Absolvenții studiilor de masterat (Bologna) și absolvenții din domenii înrudite (ingineri, chimiști, medici, biologi, etc.) echivalente cu studii de Masterat, pot să-și perfecționeze pregătirea prin doctorat în domeniul fizică în cadrul Școlii Doctorale de la Facultatea de Fizică.

În cadrul școlii activează 21 de conducători de doctorat printre care și cadre didactice de alte universitati din Iași. Temele de cercetare interdisciplinară sunt de mare actualitate și se bucură de vizibilitate și recunoaștere la nivel internațional.

Parte dintre doctorate sunt finalizate în co-tutelă cu universități de prestigiu din Europa, Statele Unite și Japonia.

Direcții de studiu — specializări în cadrul Școlii Doctorale de Fizică:

 1. Fizica plasmei, Fizica polimerilor, Optică și Spectroscopie
 2. Biofizică, Fizică medicală, Auto-organizare
 3. Fizica materialelor avansate, Nanotehnologii, Fizică aplicată
 4. Modelare și simulare
 5. Fizică teoretică