Organizarea Școlii Doctorale

Consiliul  Școlii Doctorale de Fizică

 

Număr de doctoranzi: 41

Număr de conducători de doctorat: 26

Absolvenții studiilor de masterat (Bologna) și absolvenții din domenii înrudite (ingineri, chimiști, medici, biologi, etc.) echivalente cu studii de Masterat, pot să-și perfecționeze pregătirea prin doctorat în domeniul fizică în cadrul Școlii Doctorale de la Facultatea de Fizică.

În cadrul școlii activează 26 de conducători de doctorat printre care și cadre didactice de alte universitati din Iași. Temele de cercetare interdisciplinară sunt de mare actualitate și se bucură de vizibilitate și recunoaștere la nivel internațional.

Parte dintre doctorate sunt finalizate în co-tutelă cu universități de prestigiu din Europa, Statele Unite și Japonia.

Direcții de studiu — specializări în cadrul Școlii Doctorale de Fizică:

  1. Fizica plasmei, Fizica polimerilor, Optică și Spectroscopie
  2. Biofizică, Fizică medicală, Auto-organizare
  3. Fizica materialelor avansate, Nanotehnologii, Fizică aplicată
  4. Modelare și simulare
  5. Fizică teoretică