Gradul didactic II

 

Sesiunea august 2023

Desfășurarea Examenului pentru gradul didactic II:

1. METODICA PREDĂRII SPECIALITĂŢII -FIZICĂ CU ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ŞI DE CREATIVITATE

probă  scri :  25 august 2023, ora 10:00, amfiteatrul II.7 (Corp A)

2. PEDAGOGIE

probă  orală :  30 august 2023, ora 9:00, sala Vespasian Pella (lângă biblioteca Facultății de Drept)

  • Accesul candidaților în sala de examen se face pe bază de tabel nominal sub controlul responsabilului de sală.
  • Candidații trebuie să aibă asupra lor buletinul sau cartea de identitate, în original.
  • (Examenul de acordare a gradului didactic II constă în două probe scrise – Pedagogie și Metodica predării specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate – care se vor desfășura în aceeași zi (25 august 2023) și de la aceeași ora (10.00).
  • Practic, într-un interval de 3 ore (10.00 – 13.00) candidații vor avea ambele probe, în conformitate cu Ordinul de ministru nr. 4303/mai 2020, care a completat și modificat O.M. nr. 5561/2011, ordin ce reglementează evoluția în carieră a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.)

3. CONTESTAŢIILE

  • vor fi adresate, în scris, președintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatelor;

TAXA

Candidaţii înscrişi la gradul II trebuie să achite, conform Hotărârii Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr. 13/30.05.2013 , următoarea taxă:

taxă procesare dosare grad didactic  II – 150 lei; 

cod taxa –107; cod forma de învăţământ-01; Facultatea de Fizică

Taxa se achită prin agențiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar chitanța se va depune la secretariatul facultății, cel târziu până pe data de 24 august 2023.

IMPORTANT! – În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de gradul didactic II nu se restituie.

Tutorat

Linkuri conectare sesiuni de tutorat:

  • Fizica, 11 iulie 2023, orele 9:30 – 12:30

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m73d6843ddbb7b5d66dcac862ada99a2b

  • Fizica, 14 iulie 2023, orele 9:30  – 12:30

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=meea7e8620a325c19c498505c5fefb1f6

  • Pedagogie, conf. dr. Ghiațău Roxana, 11 iulie 2023, orele 16-19

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mc8b82c50bcc109d3b2de4ce81cfe1963

  • Pedagogie, lect. dr. Onu Dida Camelia, 10 iulie 2023, orele 10-13

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m4ada8286bf30aa9eaf781315b97d7211