Scurt istoric

universitatea

Învățământul de Fizică de la Iași are o tradiție de peste un secol și jumătate. Începuturile sale trebuie căutate în cadrul Academiei Mihăilene (1835) unde exista un puternic curent de preocupări pentru studiul științelor naturii. După fondarea primei instituții moderne de învățământ superior din România, Universitatea „Al. I. Cuza“ (1860), unde primul profesor de fizică a fost Ștefan Micle (1820-1879), au fost create și dezvoltate școli de fizică sub îndrumarea unor personalități ca Petru Bogdan (1873-1944), Dragomir Hurmuzescu (1865-1954), Horia Hulubei (1896-1972), Theodor V. Ionescu (1899-1988), Ștefan Procopiu (1890-1972), Șerban Țițeica (1908-1985), Constantin Mihul (1897-1986), Teofil T. Vescan (1913-1963).

Datorită acestor mari personalități ale fizicii și a continuatorilor lor – Ilie Bursuc, Vasile Tutovan, Mircea Sanduloviciu, Constantin Păpușoi, Mardarie Sorohan, Ioan Gottlieb – Facultatea de Fizică, înființată ca unitate de sine stătătoare în anul 1962, a cunoscut o dezvoltare continuă.

Astăzi, Facultatea de Fizică, prin specializările puse la dispoziția studenților, prin tinerețea și calitatea corpului profesoral este una dintre facultățile de frunte ale Universității Alexandru Ioan Cuza. Este cunoscută în țară și străinătate prin programele didactice și de cercetare pe care le derulează, dar și prin calitatea absolvenților ei.

Facultatea de Fizică are un corp profesoral format din peste 40 de cadre didactice (profesori, conferențiari, lectori, asistenți) și peste 50 cadre didactice asociate. Tot titularii sunt doctori în Fizică.

Colectivele de cercetare din facultate (cadre didactice și studenți) sunt în contact permanent cu lumea științifică din afara granițelor țării. Aceste contacte s-au intensificat și dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor proiecte de cercetare comune cu colective de prestigiu din Franța, Germania, Anglia, Olanda, Austria, Japonia, SUA, Grecia, Cehia, Portugalia, Spania, Belgia, Elveția, Bulgaria. Proiectele comune au în vedere cercetarea științifică de interes fundamental, dar și cea cu deschidere spre aplicații în diferite domenii interdisciplinare.

Anual, peste 50% din cadrele didactice realizează stagii de documentare și cercetare în universități din Europa, SUA, Asia, Australia. Tinerii doctori beneficiază de burse postdoctorale sau sunt angajați ca cercetători pe o perioadă limitată. Un număr mare de cadre didactice sunt invitate la manifestări științifice internaționale, sau ocupă posturi de profesori invitați la universități de renume din Franța, Anglia, SUA, Japonia, Canada.