Tabere

Tabere studențești 2024

 

Lista studenţilor care au depus cereri de tabără

 

Depunerea cererilor pentru solicitarea unui loc de tabără se face astfel:

– la secretariatul facultăţii, în perioada 27 mai – 7 iunie 2024;

– prin email, la adresa fizica@uaic.ro, în perioada 27 mai – 7 iunie 2024;

 

Calendarul activităţilor pentru repartizarea locurilor de tabără:

27.05 – 7.06.2024 -perioada de depunere a cererilor

10 iunie 2024 – afişarea listelor cu studenţii care au depus cereri de tabără

12 iunie 2024 – afişarea procesului verbal întocmit de către comisia de selecţie,  cuprinzând studenţii beneficiari de tabere

13 – 14 iunie 2024 – perioada de depunere a contestațiilor

18 iunie 2024 – afişarea listelor finale cu studenţii beneficiari de tabără, după soluţionarea eventualelor contestaţii

25 iunie 2024 – Casele de Cultură Studenţeşti şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” transmit către universităţi adrese referitoare la: denumirea locaţiilor de tabără, seriile, numărul de locuri

26-27 iunie 2024 – întâlnirea comisiilor de selecţie cu beneficiarii locurilor de tabără, în vederea alegerii uneia dintre locaţiile disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi, cât şi C.I. (original şi copie)

27 iunie 2024 – afişarea pe site a listelor cu studenţii beneficiari de tabere, a listelor de rezervă, precum şi a locaţiilor şi perioadelor aferente.

 

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2024, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2023-2024 la programul de studii de la ciclurile de licenţă, masterat și doctorat;
 2. sunt integralişti (studenţii care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2022-2023; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul 1 din anul în curs de şcolarizare 2023-2024);
 3.  sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.

Studenții care se află în an terminal pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești, chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.

 

Desfășurarea procedurilor de informare, înscriere, selecție și definitivarea listelor cu studenții beneficiari: 27.05-05.07.2024

 

Serii de cazare:

 • Seria I – 14.07 – 19.07.2024
 • Seria II –19.07 – 24.07.2024
 • Seria III – 24.07 – 29.07.2024
 • Seria IV – 29.07 – 03.08.2024
 • Seria V – 03.08 – 08.08.2024
 • Seria VI – 08.08 – 13.08.2024
 • Seria VII – 13.08 – 18.08.2024
 • Seria VIII – 18.08 – 23.08.2024
 • Seria IX – 23.08 – 28.08.2024
 • Seria X – 28.08 – 02.09.2024

Adresa tabere studențești de vară 2024

Nota informare

Metodologia privind organizarea taberelor studentesti 2024

Repartizarea numărului de locuri pe facultăți

ANEXA 2 Situatie Locuri pe CCS 2024

Model cerere

 

Tabere IARNĂ 2024

 

Tabere studențești 2023

Tabere 2021-2022

Centralizatorul borderourilor cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără în anul universitar 2021/2022

Studenții beneficiari de tabără se vor prezenta direct la locația repartizată cu CI și carnetul de student vizat pe anul universitar 2021/2022.

 

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără în perioada 5-10 iulie 2022, la secretariatul facultății sau pe email: fizica@uaic.ro.

Metodologia privind organizarea taberelor studentesti 2022

Model cerere tabere

 

Tabere 2021

Metodologia privind organizarea taberelor studentesti pdf

Cererile trebuie trimise prin email la adresa fizica@uaic.ro in perioada 6- 11 iulie 2021.

Cerere individuala (in format pdf pdf) si (in format doc doc) pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești

Lista studenților care au depus cerere pentru tabere gratuite 2021 pdf