Tabere IARNĂ 2024

By | 19 ianuarie 2024

Depunerea cererilor pentru solicitarea unui loc de tabără se face astfel:

– la secretariatul facultăţii, în perioada 19-25 ianuarie 2024;

– prin email, la adresa fizica@uaic.ro, în perioada 19-25.01.2024;

 

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de iarna 2024, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2023-2024 la programul de studii de la ciclurile de licenţă,  masterat și doctorat;
  2. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2022-2023; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul 1 din anul în curs de şcolarizare 2023-2024);
  3.  sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

 

Calendarul activităţilor pentru repartizarea locurilor de tabără:

19-25.01.2024 -perioada de depunere a cererilor

26.01.2024 – afişarea listelor cu studenţii care au depus cereri de tabără

29.01.2024 – afişarea procesului verbal întocmit de către comisia de selecţie,  cuprinzând studenţii beneficiari de tabere

30.01-01.02.2024 – perioada de depunere a contestațiilor

02.02.2024 – afişarea listelor finale cu studenţii beneficiari de tabără, după soluţionarea eventualelor contestaţii

5-6.02.2024 – întâlnirea comisiilor de selecţie cu beneficiarii locurilor de tabără, în vederea alegerii uneia dintre locaţiile disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi, cât şi C.I. (original şi copie)

06.02.2024 – afişarea pe site a listelor cu studenţii beneficiari de tabere, a listelor de rezervă, precum şi a locaţiilor şi perioadelor aferente.

 

Metodologia privind organizarea taberelor studentesti iarna 2024

Repartizarea numărului de locuri pe facultăți

Model cerere tabere