SOPHYS

Inițiativa înființării Asociației Societatea absolvenților Facultății de Fizică din Iași – SOPHYS, a fost luată la data de 30 martie 2005 de către un grup de cadre didactice care s-au constituit în membrii fondatori ai Asociației:

 • Prof. dr. Mihai Toma
 • Prof. dr. Violeta Georgescu
 • Prof. dr. Gheorghe Popa
 • Prof. dr. Mitachi Strat
 • Prof. dr. Alexandru Stancu
 • Prof. dr. Dumitru Luca
 • Conf. dr. Vasile Tura

În urma procedurilor, Asociația SOPHYS:

 • a căpătat personalitate juridică prin înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat în grija Judecătoriei Iași, Dosar Nr.223/PJ/2005 poziția nr.154/A/ 10.11.2005.
 • are codul de identificare fiscală (C.I.F.) nr.18175781, autorizație OG.26/2000 223/PJ/2005; 30-1/7040 atribuit la data de 30.11.2005 de către Ministerul Finanțelor Publice.

Asociația SOPHYS a fost recunoscută de către MEC prin adresa nr. 55497/03.02.2006 fiind luată în evidență prin documentul nr. 38/01.02.2006, în conformitate cu art.52 din O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea 246/2005.

Scopul Asociației SOCIETATEA ABSOLVENȚILOR FACULTAȚII DE FIZICA DIN IAȘI-SOPHYS este cultivarea legăturilor afective și profesionale între Facultatea de Fizică din Iași și absolvenții acesteia, în vederea creșterii eficienței activităților facultății, a legăturilor profesionale și sociale dintre absolvenți, promovarea acțiunilor în sprijinul învățămîntului de fizică, desfășurat în unitățile de profil la toate nivelurile – gimnazial, liceal, universitar, postuniversitar – păstrînd tradiția unui dialog permanent între generațiile de licențiați, masteranzi și doctoranzi.

Obiectivele asociației sunt:

 • să colaboreze cu autorități, instituții publice și oricare alte persoane juridice sau fizice în vederea realizării scopului propus;
 • să stabilească și să dezvolte relații de colaborare cu organizații internaționale, cu asociații, cluburi și federații de specialitate din țară si străinătate, precum și cu alți parteneri din țară și străinătate – persoane fizice și juridice;
 • să sprijine prin toate mijloacele de ordin moral (logistică, management) și, în funcție de posibilități, material, a oricăror activități ori acțiuni care sunt menite să asigure realizarea scopului propus;
 • dezvoltarea de programe în vederea creșterii eficienței facultății;
 • sprijinirea și promovarea de proiecte în sprijinul invățămîntului desfășurat în unitățile de profil la toate nivelurile – gimnazial, liceal, universitar, postuniversitar;
 • editarea unor publicații de specialitate’

Membrii asociației sînt:

 • membrii fondatori;
 • membrii de onoare;
 • membrii.

Sînt membri fondatori persoanele care au participat la constituirea patrimoniului asociației și la înființarea acesteia, figurînd ca atare în actele de constituire.

Membrii asociației pot fi persoane care, sînt de acord cu scopul acesteia și înteleg, ca prin propria activitate, să contribuie la realizarea lui.

Poate deveni membru al asociației orice persoană fizică, indiferent de vîrstă, profesie, religie, sex, naționalitate, cetățenie, origine socială, avere, care își manifestă expres, prin cererea scrisă, această dorință.

Înscrierea membrilor se poate face prin completarea unui formular. La înscrierea în asociație fiecare membru trebuie să achite o taxă fixă de 5 €, iar anual să achite cotizația de 10 €, sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății.

Achitarea taxei se poate face în conturile:

Asociația “SOPHYS” IAȘI
Str. Stejar, 55, Iași
Banca: BRD Iași, “V. Conta” Agency
Adresa băncii: Bd Independenței nr. 9-11, Iași, România

IBAN: RO59BRDE240SV60971042400 (plăți in EUR)
RO81BRDE240SV48411042400 (plăți in RON)
CIF 18175781

Formularul de înscriere în Asociația SOPHYS se gaseste aici.