Misiune

Prin integrarea activității didactice cu cercetarea, inovarea și transferul de cunoștințe către societate, Facultatea de Fizică constituie una din componentele de avangardă ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

În domeniul învățământului, pe parcursul ciclului de licență, ea își asumă misiunea de a asigura tinerilor o solidă pregătire de bază în domeniul fizicii și al științelor de graniță – fizica medicală, biofizica, fizica-informatică – precum și al ingineriei fizice. Specializarea și aprofundarea cunoștințelor în domenii mai înguste se realizează pe parcursul ciclului de masterat. Aici se formează competențele necesare pentru a urma cariere de succes în multiple domenii cerute de piața muncii. Specializările de masterat asigură, de asemenea, absolvenților pregătirea necesară pentru intrarea în ciclul de doctorat în domeniul științelor exacte – baza pentru o carieră în cercetare și/sau în învățământul superior. Această traiectorie a fost aleasă de un număr apreciabil de absolvenți ai ultimilor ani, care lucrează acum în țară sau în străinătate. Există, de asemenea, specializări de masterat care asigură o pregătire de înalt nivel pentru cariere în domeniul educațional, al științei mediului, ca și în domenii de interfață cu medicina. În plus, Facultatea oferă programe post-academice pentru pregătirea continuă a fizicienilor și a altor specialiști din domenii înrudite.

În domeniul cercetării, Facultatea de Fizică din Iași s-a focalizat pe un număr de domenii ale cunoașterii, în care competența cercetătorilor săi asigură – sau poate asigura – vizibilitate pe plan mondial. Valorificarea rezultatelor muncii de cercetare prin publicații, comunicări și brevete, alături de integrarea în parteneriate la nivel internațional și național constituie priorități de prim rang ale cercetătorilor fizicieni.

Facultatea de Fizică și-a adaptat și își va adapta în permanență strategia pe termen scurt, planurile de învățământ, programele analitice, programele de studii, tematica de cercetare, criteriile de evaluare a personalului, parteneriatele interne și externe pentru a fi în concordanță cu standardele internaționale de calitate. Eforturile noastre și rezultatele ultimilor ani ne îndreptățesc să fim optimiști pentru viitorul fizicienilor pregătiți de noi, precum și cu privire la contribuția nostră pentru menținerea Universității în topul instituțiilor de învățământ superior din România.