Restanțe și măriri licență și master

Programarea examenelor restante LICENTA feb. 2023

Programarea examenelor restante MASTER feb. 2023

Extensiunea Bălți – Programarea examenelor restante LICENȚĂ și MASTER feb. 2023

Măriri

Studenții care doresc să fie reevaluați în vederea măririi notei vor completa o cerere (prevedere expresă a Regulamentelor de studii) după următorul model: cerere marire nota pdf. Cererea, după datare și semnare, va fi scanată/fotografiată, trimisă pe adresa fizica@uaic.ro și pe adresa cadrului didactic până la data de 8 februarie 2023.

Restanțe

Studenții care au restanțe vor putea susține examenele doar dacă:

  • au completat o cerere în acest sens (cerere restante (format pdf) pdf și cerere restante (format docx)  doc) până la data de 8 februarie 2023, trimisă pe adresa fizica@uaic.ro și pe adresa cadrului didactic;
  • au făcut dovada achitării taxei pentru refacerea activității didactice (pentru susținerea unei restanțe din anul precedent).
  • taxa pentru refacerea activității didactice se achită la orice sucursală BRD, specificând codurile:
      • pentru studiile de licenţă: 1261 și 35
      • pentru studiile de master: 2407 și 35.

Studenții care au restanțe din anul curent și au susținut un examen cel mult o dată și nu l-au promovat nu vor plăti taxă de reexaminare (Art.50. Orice student beneficiază, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale (inclusiv la colocviile de practică) pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar conform planului de învățământ din anul universitar în care s-a înscris.)