Proiect CNFIS-FDI-2024-F-0589 – pentru doctoranzi

By | 28 mai 2024

În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2024-F-0589, Domeniul Creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din România, este prevăzută finanțarea parțială a 15 participări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale ale doctoranzilor, cadrelor didactice tinere și tinerilor cercetători ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care nu pot beneficia de sprijin financiar de la un contract de cercetare sau din alte surse de finanțare.

Înscrierile se fac la Serviciul Relații Internaționale prin trimiterea unui mail la adresa alina.malanciuc@uaic.ro care va conține dosarul de candidatură cu următoarele documente:

1) dovada acceptării articolului / posterului / prezentării;

2) avizul conducătorului științific (pentru doctoranzi) / decanului (pentru cadrele didactice tinere) / director de departament sau de centru (pentru tinerii cercetători);.

Cadrele didactice tinere și tinerii cercetători reprezintă personalul cu vârsta maximă de 35 de ani.

Acordarea finanțării se va face după principiul primul venit – primul servit, cu condiția îndeplinirii criteriilor de selecție.

Cererile pentru finanțarea participării la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale cu articol/ poster/ prezentare pot fi depuse pe tot parcursul proiectului, dar înainte de data evenimentului științific internațional. Nu sunt eligibile solicitările retroactive.

Finanțările pot fi acordate pentru evenimentele științifice care se încheie cel târziu la 13 decembrie 2024.

O persoană poate beneficia de finanțare în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2024-F-0589 pentru participarea la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale o singură dată.

Sunt acceptate și participări la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale organizate online, pentru care se acoperă doar taxa de participare.

Dosarele de înscriere se pot trimite până la epuizarea sumei totale prevăzute în contract.

Limitele de finanțare sunt:

· Taxa de participare în cuantum maxim de 200 EURO

· Transport în cuantum maxim de 300 EURO

· Cazare pentru maximum 2 nopți

· Diurnă pentru maximum 3 zile

Nivelul diurnei și indemnizației de cazare în străinătate sunt stabilite conform Hotărârea Guvernului nr. 518 din 10 iulie 1995 modificată și actualizată.

Pentru conferințele internaționale care se desfășoară în țară, conform Ordinului nr. 1235/2023 din 28 martie 2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei de delegare/detaşare şi a cuantumului alocaţiei de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714 din 13 septembrie 2018: plafoanele sunt următoarele:

· Alocație de cazare: 265 lei / noapte;

· Indemnizație de delegare: 23 lei / zi.

La întoarcere, beneficiarii vor prezenta, un raport referitor la participarea la congrese, conferințe, workshop-uri și colocvii științifice internaționale (atașat la mail).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Alina Mihaela MALANCIUC

Serviciul Relații Internaționale

Email: alina.malanciuc@uaic.ro

Tel. + 40 232 201783