Sesiunea RESTANȚE: 28 august – 10 septembrie 2023

In perioada 28 august – 10 septembrie 2023 se va organiza o sesiune specială de evaluare (examinări, reexaminări, măriri).

Studenții care au restanțe vor putea susține examenele doar dacă:

  • au completat o cerere în acest sens (cerere restante (format pdf) pdf și cerere restante (format docx)  doc) până la data de 18 august 2023, trimisă pe adresa fizica@uaic.ro și pe adresa cadrului didactic;
  • dovadă medicală pentru neprezentarea la sesiunea de examene din vara 2023 / learning agreement (pentru cei plecați cu bursa Eramus+),
  • au făcut dovada achitării taxei pentru refacerea activității didactice (pentru susținerea unei restanțe din anul precedent),
  • taxa pentru refacerea activității didactice se achită la orice sucursală BRD, specificând codurile:
      • pentru studiile de licenţă: 1261 și 35
      • pentru studiile de master: 2407 și 35.

Studenții care au restanțe din anul curent și au susținut un examen cel mult o dată și nu l-au promovat nu vor plăti taxă de reexaminare (Orice student beneficiază, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale (inclusiv la colocviile de practică) pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar conform planului de învățământ din anul universitar în care s-a înscris.)

Programarea examenelor restante licenta

Programarea examenelor restante master