Alegeri 2020

Alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere academică – Mandatul 2020-2024


Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile si functiile de conducere academica la universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi – Mandatul 2020-2024 pdf


Calendarul alegerilor pentru ocuparea funcției de Director al Departamentului de Fizică și a membrilor Consiliului Departamentului:

 • 27 iulie – 3 august 2020 Depunerea dosarelor de candidatură pentru funcția de Director de Departament și a declarațiilor de candidatură pentru Consiliul Departamentului
 • 4-6 august 2020 Alegerea directorilor de departament și a membrilor Consiliului Departamentului
 • 10 august 2020 Depunerea eventualelor contestații
 • 12 august 2020 Soluționarea eventualelor contestații
 • 13 august 2020 Ședința de Senat pentru validarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de Director de departament și membru în Consiliul Departamentului

Dosarul de candidatură pentru funcția de Director de Departament în format tipărit și digital se depune la secretarialul Facultății de Fizică:

 • Declarația de candidatură (conform Anexa III din Metodologia de organizare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică la UAIC)
 • Curriculum Vitae, incluzând o listă cu cele mai semnificative realizări în planul activității profesionale și manageriale
 • Programul managerial

Liste de alegatori pdf

Candidaturi pentru ocuparea funcției de Director de Departament

Lista candidatilor la Consiliul Departamentului pdf

Nota

Metodologia de alegeri a fost modificata in sedinta de Senat din 23 iulie prin adaugarea urmatorului articol:

Art. 151

 1. În situații de forță majoră (stare de urgență, stare de alertă, etc.) ședința de alegeri a conducerii departamentului se va desfășura prin teleconferință audio-video, prin intermediul unei platforme care să asigure înregistrarea ședinței și exprimarea votului secret. Ulterior ședinței, se vor transmite Biroului Electoral Central procesul-verbal şi raportul votului electronic, descărcat din platforma online utilizată.
 2. În ipotezele în care, raportat la numărul de membri din departament și regulile impuse de situația de forță majoră, o ședință fizică este posibilă, aceasta se poate organiza, prin decizia Consiliului Departamentului, după consultarea prealabilă a tuturor membrilor departamentului, dacă anterior datei stabilite au confirmat prezența fizică un număr suficient de persoane, pentru a se asigura cvorumul.


Calendarul alegerilor pentru ocuparea functiei de Decan in Universitatea Alexandru Ioan Cuza din iasi

 1. 06.07.2020: Depunerea dosarelor de concurs spre avizare in Consiliile
  facultatilor
 2. 07.07.2020-09.07.2020: Sedintele Consiliilor facultatilor pentru avizarea
  candidaturilor
 3. 10.07.2020-13.07.2020: Dosarele de concurs avizate in Consiliile
  facultatilor se depun la Registratura UAIC
 4. 14.07.2020-17.07.2020: Intervievarea candidatilor avizati in Consiliile
  facultatilor
 5. Validarea concursului in Senatul Universitatii

Candidaturi pentru ocuparea funcției de decan


Alegeri pentru desemnarea Rectorului UAIC, mandatul 2020-2024 – 11 martie 2020, interval orar 8.00 – 20.00, Sala Senatului

Vă rugăm să anunțtați cadrele didactice și de cercetare titulare și reprezentanții studenților în Senatul Universitar și în Consiliul Facultății din facultatea / institutul dumneavoastră, faptul că miercuri, 11 martie 2020, în intervalul orar 8.00 – 20.00, Sala Senatului Universității, se vor desfășura Alegerile pentru desemnarea Rectorului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mandatul 2020 – 2024.

Președintele Biroului Electoral Central al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Lector univ. dr. Andreea Olga Urda


Astăzi, 6.03.2020, ora 17.30, în Aula MAGNA “Mihai Eminescu” a UAIC, va avea loc o întâlnire cu membrii comunității academice pentru prezentarea programelor manageriale ale candidaților la funcția de rector.


Vineri, 06.03.2020, începând cu ora 15, va avea loc întâlnirea dl. conf. univ. dr. Adrian Muraru, candidat la funcția de Rector al UAIC, cu membrii Facultății noastre (personal didactic și de cercetare).

 • Locul întâlnirii: Amfiteatrul Dragomir Hurmuzescu (IV-13);
 • Durata estimată a întâlnirii: 1 oră.

Mâine, joi, 05.03.2020, începând cu ora 14, în Aula Magna Mihai Eminescu, va avea loc o dezbatere a programelor manageriale ale candidaților la funcția de Rector al UAIC, organizată de Biroul electoral central.


În acord cu Metodologia de alegeri, saptamâna aceasta vor avea loc întâlnirile candidaților la funcția de Rector al UAIC cu alegătorii.

Astfel, mâine, marți, 03.03.2020, la ora 14, va avea loc întâlnirea dl. prof. univ. dr. Tudorel Toader cu membrii Facultăților de Matematică, Chimie, Fizică și Informatică (personal didactic și de cercetare).

 • Ora: 14;
 • Locul: Amfiteatrul Alexandru MYLLER (etaj 1, lângă intrarea în Aula Magna).

Miercuri, 5 februarie 2020, în intervalul orar 8.00 – 20.00, Sala Senatului Universității, se vor desfășura Alegerile pentru calitatea de Membru în Senatul UAIC.

alegeri-senat


Liste de alegatori Facultatea de Fizica pdf

Atenție: Contestațiile privind conținutul listelor electorale se pot depune la Secretariatul Facultății de Fizică până miercuri, 15.01.2020 ora 16:00.

14.01.2020

Condițiile în care studenții străini care urmează studii complete pot presta activități lucrative pe teritoriul României – The labour law and employment in România

Întâlnire organizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași cu studenții străini care urmează studii complete la Universitatea noastră (inclusiv cetățeni din Republica Moldova care nu au cetățenie română), în scopul informării acestora cu privire la condițiile în care pot presta activități lucrative pe teritoriul României, precum și drepturile și obligațiile care le revin în calitate de angajați.

Întâlnirea este stabilită pentru data de 27 aprilie 2018, la ora 10.00 în Sala „Ferdinand”.

labour-employment