Rezultate admitere candidati proveniti de la Facultatea de Informatica – iulie 2021

In perioada 26.07-27.07 candidatii admisi vor aduce la Secretariatul Facultatii de Fizica actele necesare pentru admitere, conform informatiilor de mai jos.

În caz contrar se pierde calitatea de student, iar locul rămas liber va fi ocupat, în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere, de candidati aflati pe liste de rezerva.

Candidatii care nu vor sa confirme locul (inclusiv cei aflati pe lista de rezerve) sunt rugati sa trimita un e-mail pe fizica@uaic.ro – astfel ii vor ajuta pe colegii aflati pe lista de rezerve sa treaca pe lista de candidati admisi.

Acte necesare pentru admitere:

  • Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
  • original + copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
  • original + copie după certificatul de naştere;
  • original + copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
  • Adeverinţă medicală tip eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
  • 2 fotografii color tip legitimatie (format 2/2,5 cm);
  • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul pentru studenții care urmează o a doua specializare);
  • Dosar plic.