Organizarea Concursul studenţesc de fizică „Dragomir Hurmuzescu”

Concursul studenţesc de fizică Dragomir Hurmuzescu este organizat în două etape:

  • etapa locală, la nivelul facultăţilor de fizică, care va avea loc în luna martie 2013;
  • etapa naţională, organizată în 2013 la Cluj-Napoca, se va desfăşura în luna mai.

Tematica pentru concurs este urmatoarea:

  • anul I: Mecanica + Fizica moleculara si caldura
  • anul al II-lea: electricitate si magnetism + optica + mecanica analitica
  • anul al III-lea: fizica atomului + mecanica cuantica + electronica

Proba de concurs este una teoretică, constând în 3 probleme, iar durata acesteia este de 2 ore (120 minute).

Concursul se organizează pe ani de studiu.

La etapa locală, pentru fiecare an de studiu, materia de concurs este cea a disciplinelor de fizică din semestrul I al anului universitar curent.

La etapa naţională se califică primii doi studenţi de la fiecare an de studiu.

La etapa naţională, pentru studenţii fiecărui an de studiu, exceptându-i pe cei din anul I, materia de concurs o cuprinde şi pe cea a disciplinelor de fizică din semestrul al II-lea, studiată în anul universitar precedent.

Premierea participanţilor

Concursul Dragomir Hurmuzescu oferă participanţilor premii şi menţiuni, constând în diplome şi premii în bani. Acordarea premiilor şi menţiunilor se face în condiţiile în care punctajele obţinute reprezintă următoarele fracţiuni din valoarea maximă:

  • premiul I – cel puţin 90% din punctajul maxim posibil;
  • premiul al II-lea – cel puţin 80% din punctajul maxim posibil;
  • premiul al III-lea – cel puţin 70% din punctajul maxim posibil;
  • menţiuni – cel puţin 60% din punctajul maxim posibil.