Proceduri evaluare studii licentă si master pentru starea de urgență

  • Procedura privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială a studenților din ciclul de studii universitare de licență pentru perioada stării de urgență și a eventualelor conscințe care decurg din aceasta
  • Procedura privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială a studenților din ciclul de master pentru perioada stării de urgență și a eventualelor conscințe care decurg din aceasta